Bestuur

Gabriël Schaut

Voorzitter

Bart De Muynck

Ondervoorzitter

Elmire Borremans

Secretaris

Filip D'Hose

Penningmeester

Marjolein Van De Sompel

Communicatieverantwoordelijke

Sarah-Amilia Derijst

Lid

Ilse Roggeman

Lid

Filip Schotte

Lid

Joeri Vos

Lid

Erik Leirens

Ledenverantwoordelijke

Dimitri Verbeken

Organisatieverantwoordelijke