Lokale economie

Geraardsbergen is een middelgrote stad in Vlaanderen en heeft  nog alle kansen om economisch verder uit te breiden. Een groot gedeelte van de werkende bevolking  pendelt tussen Brussel en Geraardsbergen en een groot deel van de pendelaars zijn ambtenaren in Brussel. Het percentage van de werkende bevolking dat in Geraardsbergen werkt  moet verder groeien  in een divers aantal sectoren. Ook moeten jonge en goed opgeleide mensen aangemoedigd worden om zich in Geraardsbergen te vestigen. De redelijk lage prijs van grond en eigendom in vergelijking met andere steden en gemeenten in Vlaanderen is een voordeel voor onze stad. Om dit doel te bereiken moet de stad zich inzetten op de volgende gebieden:

  • Uitbreiding van het winkelaanbod in Geraardsbergen. In de stadskern moeten kleinere winkels aangemoedigd worden  om de uitdagingen van e-commerce volledig te integreren in hun strategie en werkwijze. De  manier van winkelen  verandert snel en de invloed van sociale media op winkelen neemt toe. Adviezen van de nieuwe Economische Raad en een goed functionerend ondernemersloket moeten handelaars nog meer ondersteunen. Winkels en winkelen worden ook ondersteund  door een dynamische horeca sector. Op die manier wordt winkelen in de stad nog meer een aangename vrijetijdsactiviteit. Ook voor de vergrijzende en langer levende bevolking wordt winkelen als vrijetijdsactiviteit meer en meer belangrijk. Dit moet gekoppeld worden aan een strijd tegen de leegstand. Verdere ontplooiing van grotere winkels moet buiten de kern van de stad gebeuren. Een nieuwe oplossing moet ook gezocht worden voor het Denderland complex.
  • De zorgsector moet verder uitgebreid worden om zodoende  meer werkgelegenheid  in Geraardsbergen zelf te scheppen. De stad heeft een hospitaal met een hoogstaande klantentevredenheid. De toenemend vergrijzende bevolking zal meer en meer een beroep doen op het ziekenhuis en ook de zorgsector voor bejaarden. Aanmoediging van investering in deze sector zal meer  werkgelegenheid in Geraardsbergen zelf scheppen.
  • Veel Geraardsbergenaars werken als ambtenaren in de centrumsteden vooral Brussel. Geavanceerde IT technologie heeft telewerken  voor veel ambtenaren mogelijk gemaakt. Federaal en gewestelijk beleid  wordt nu ook aangepast om  telewerken   aan te moedigen. Werken in satellietkantoren wordt ook belangrijker. Binnen afzienbare tijd  zal een als maar groter wordend gedeelte van de bevolking van Geraardsbergen  die nu in Brussel werkt meer in  Geraardsbergen aanwezig zijn.  Dit schept nieuwe mogelijkheden voor lokale handelaars om hun activiteiten uit te breiden.
  • Geraardsbergen telt nu drie industrieterreinen: een in Ophasselt met 18 bedrijven een in Schendelbeke met 60 bedrijven en een privéterrein op de UNAL site met momenteel een 20 tal bedrijven. De UNAL site is in reconversie. In Schendelbeke is ruimte voor nog een bedrijventerrein.  Investeerders die bedrijven  kunnen oprichten waar hoogopgeleide  medewerkers technologisch geavanceerde producten maken moeten aangemoedigd worden om zich op de nog beschikbare ruimte te vestigen. De mogelijkheden die 3D printing zal creëren is maar één voorbeeld.
  • Toerisme met de horeca op kop moet verder aangemoedigd worden. Geraardsbergen heeft de befaamde “Muur van Geraardsbergen” en is de ingang tot de Vlaamse Ardennen. Met Geraardsbergen als thuisbasis kunnen natuur- en cultuur liefhebbers zich volledig uitleven. We moeten meer doen om de stad te promoten onder andere door onze banden met de Ronde van Vlaanderen nog verder te versterken..

Nieuws over dit onderwerp

N-VA steunt de Geraardsbergse ondernemers

Naar aanleiding van de Dag van de Ondernemer op 18 november 2016 doet N-VA Geraardsbergen een oproep om de lokale ondernemers te steunen. De grote aanwezigheid van handelaren in en buiten het centrum …