Financiën

Geraardsbergen heeft een grote schuldberg die in de loop van de jaren  gegroeid is en die gedurende de huidige legislatuur  groter geworden is. Volgens het meerjarenplan zou de schuld  in 2017 pieken en daarna geleidelijk beginnen afnemen.. Voor de N-VA moet een evenwicht gevonden worden tussen noodzakelijke besparingen en investeringen die de stad voor de inwoners en potentiële inwoners aantrekkelijker moet maken. De schuld moet nu afgebouwd worden ook omdat de historisch lage rentevoeten die goedkoop lenen mogelijk maakt  op termijn niet houdbaar zullen zijn.

 • In het begin van de huidige legislatuur heeft het meerjarenplan verdere investeringen in het vooruitzicht gesteld op basis van het principe dat een stad die niet investeert achteruit gaat. Volgens het meerjarenplan zou  de financiering van de investeringen gebeuren met eigen middelen (ongeveer 70 tot 80 %), leningen (ongeveer 10 tot 20 %), verkopen (tussen 0 en 10 %) of subsidies (ongeveer 10 %). Gedurende 2015 heeft de stad 5,5 miljoen euro  uitgegeven aan investeringen.  Intussen is het bedrag van openstaande schulden uit leningen in 2015 opgelopen tot  44,6 miljoen euro of  meer dan 1.353 euro per inwoner.
   
 • Aan de inkomstenzijde is het jaarlijks dividend van de Gemeentelijke Holding en van de dividenden uit de intercommunales weggevallen. Een aantal subsidies zijn ook weggevallen. Opbrengsten uit onroerende voorheffingen zijn laag alsook de opbrengsten van de lokale fiscaliteit. De stad heeft al jaren ook een belasting op de drijfkracht geheven. De N-VA is principieel tegen de belasting op de drijfkracht en deze belasting zal ook tegen 2017 volledig afgebouwd zijn. De N-VA is wel ten gunste van de verblijftaks voor logiesverstrekkende bedrijven alsook een verhoging van de belasting op tweede verblijven.
   
 • De N-VA steunt het principe  dat aankopen diensten en leveringen voor stad OCMW politie en AGB zo veel mogelijk gebundeld worden.
   
 • De maatregel  dat personeelsleden van de stad die met pensioen vertrekken niet vervangen worden  tenzij de dienstverlening  aan de burgers in het gedrang komt is principieel gezond. We nemen kennis van het feit dat pensioenuitgaven voor de ambtenaren  zullen toenemen. De N-VA steunt het beperken  van het uitbesteden  van werken die door het eigen personeel uitgevoerd kunnen worden.
   
 • De N-VA steunt de geïntegreerde samenwerking tussen stad en OCMW op het gebied van ICT personeel centrale aankoopdiensten en technische diensten  en de centralisatie van hun kantoorfuncties op een locatie. Het HR beleid van stad en OCMW moeten ook in elkaar vloeien.

Nieuws over dit onderwerp