Duizelingwekkende toename stadsschuld Geraardsbergen

Op 7 juli 2021, over deze onderwerpen: Financiën, Veiligheid

Op de jongste gemeenteraad van 6 juli keurde N-VA Geraardsbergen bij monde van haar fractieleden de jaarrekening 2020 af wegens de buitensporige toename van de stadsschuld van Geraardsbergen. Die is namelijk  gestegen van 1450 euro per inwoner in 2018 naar 2013 euro per inwoner in 2020. Dit is een toename van 38 %!

 

Bovendien legde de N-VA fractieleidster de volgende interpellaties voor:

 

Toekomst van de sociale huisvestingsmaatschappij

 

In de zomer van 2020 besliste de Vlaamse Regering dat er vanaf 1 januari 2023 per gemeente nog slechts één woonmaatschappij actief mag zijn. Op deze manier kunnen (kandidaat)huurders steeds terecht bij een loket per gemeente en moeten ze zich niet inschrijven op verschillende wachtlijsten. Dit moet ook resulteren in een transparantere werking.

 

Om voldoende slagkracht te hebben, moet een woonmaatschappij minstens 1000 wooneenheden in haar bezit hebben. Kleinere spelers moeten op zoek naar partners. Hun werkingsgebied moet daarenboven aaneensluitend zijn.

 

Uiterlijk op 31/10/2021 dienen lokale besturen een voorstel van werkingsgebied in bij de Vlaamse regering. Dit moet dus ten laatste op gemeenteraad van september goedgekeurd worden.

 

Vandaar volgende vragen:

 

 

In Geraardsbergen zijn SHM Denderstreek (380 huurwoningen) en SHM Vlaamse Ardennen (vier koopwoningen gepland) actief. Werd er al beslist met welke partner we binnenkort in zee zullen gaan om aan de bovenstaande voorwaarden te voldoen?

 

Welke pistes werden al bekeken? Wanneer zal de definitieve beslissing genomen worden?

 

Komt er een commissie waarin dit dossier toegelicht wordt door de verschillende actoren binnen de gemeente zoals onze vertegenwoordigers in de sociale huisvestigingsmaatschappijen en de bevoegde schepen?

 

De bevoegde schepen antwoordde dat er inderdaad een stuurgroep is opgericht die deze fusie onderzoekt en dat dit actiepunt zal besproken worden, waarschijnlijk op de gemeenteraad van oktober. Onze N-VA fractieleidster, Ilse Roggeman, wees er nogmaals op dat het lokale bestuur uiterlijk op 31 oktober een voorstel hierover moet indienen.

 

PFOS-verontreiniging.

 

De voorbije weken bezorgde de PFOS-verontreiniging Vlaanderen heel wat zorgen. Uit de metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij (2015) blijkt dat in Geraardsbergen 3, 61 keer meer PFOS werd gemeten dan het Vlaamse gemiddelde.

 

Wat gaat ons bestuur doen om dit verder op te volgen? Heeft ons bestuur weet van mogelijk met PFOS verontreinigende terreinen in Geraardsbergen?

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is