Noodopvang Oekraïense vluchtelingen

Op 4 mei 2022, over deze onderwerpen: Opvang

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele stelt een duidelijk kader te beschikking van lokale besturen waarbinnen ze Oekraïense vluchtelingen kunnen opvangen. “De Vlaamse Regering wil de opvang van de tijdelijk ontheemden in goede banen leiden. Daarom mogen lokale besturen en particulieren tijdelijk én beperkt afwijken van de woningkwaliteitsnormen, maar mogen ze niet inboeten op de veiligheid, de gezondheid en de menswaardigheid van de opvangplaatsen. We willen namelijk huisjesmelkers geen kans geven om misbruik te maken van deze oorlogsvluchtelingen. Duidelijke regels geven de lokale besturen de nodige slagkracht om hiermee om te gaan”, aldus minister Diependaele.

“Elke opvangplaats grondig controleren, vergt echter heel wat werkuren en personeel”, gaat minister Diependaele verder. “In deze humanitaire crisis is dit niet haalbaar, te meer omdat we snel moeten schakelen om de vluchtelingen een opvangplaats aan te bieden”. Daarom werkte Matthias Diependaele een ‘drietrapsaanpak’ uit.

1) Inventaris ongeschikte woningen

Zo moeten lokale besturen in de eerste plaats nagaan of de betrokken woning niet opgenomen is in de inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen of in het register van herstelvorderingen. "Als de woning op de inventaris of op het register staat, komt ze niet in aanmerking voor de toepassing van de afwijkende woningkwaliteitsnormen. Het verhuren, te huur of ter beschikking stellen van deze woningen is bovendien strafbaar", aldus de minister.

2) Risicoanalyse

Daarna volgt een 'high level risicoanalyse' om na te gaan of de gemeente geen kennis heeft van ernstige woningkwaliteitsproblemen in de buurt, of er problemen zijn met de uitwendige staat van de woning en of de eigenaar-verhuurder niet veroordeeld is geweest voor krotverhuur.

3) Conformiteitsonderzoek

Wanneer er bij die risicoanalyse alarmbellen afgaan, kan een woningcontroleur een volwaardig conformiteitsonderzoek doen of kan er een beperkte screening worden uitgevoerd. Dat laatste kan ook gebeuren door een wijkagent of een medewerker van het lokaal bestuur.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is