N-VA Geraardsbergen over inplanting kwartier van de toekomst: N-VA blijft erbij dat de voorgestelde locatie van de kazerne niet geschikt is!

Op 25 april 2022

De kranten hebben het standpunt van N-VA Geraardsbergen hierover enige tijd geleden min of meer  verduidelijkt. Enerzijds is het voor N-VA vanzelfsprekend dat onze partij wou inzetten op een betere werkgelegenheid met een mogelijke komst van een kazerne. Anderzijds was het voor onze partij afwachten hoe SOLVA de locatie, de infrastructuur en de omvang van de kazerne zou invullen.

Van zodra deze toelichting van SOLVA in de ether werd gebracht (17 maart 2022) werd dit project zo vlug mogelijk besproken op onze bestuursvergadering. Omdat het dossier veel hiaten en mankementen bevat twijfelen we er sterk aan of het concept wel de economische meerwaarde gaat bewerkstelligen die men ons wil doen geloven en of deze toekomstplannen wel opwegen tegenover de woede die ze de boeren op het lijf halen, die 70 ha van hun vruchtbaarste landbouwgrond zien verdwijnen. Ook moet rekening gehouden worden met het leed van de talrijke buurtbewoners van Schendelbeke, Idegem en Smeerebbe, die de rust en de impact op de natuur rond hun huizen zullen zien teniet gedaan worden. Maar ook wandelaars, fietsers en toeristen klagen steen en been omdat ze alweer één van onze laatste stukjes open ruimte zien verdwijnen.

De heimelijkheid en het amateurisme van dit dossier dat zonder overleg of inspraak van de omwonenden vlug in elkaar werd geflanst, rammelt langs alle kanten.

We vinden dan ook dat we hoegenaamd niet akkoord kunnen gaan met deze locatie van de kazerne waar woonkernen veel te dicht in de nabijheid liggen en er zelfs een HS-lijn en een hogedrukgasleiding in de buurt ligt. Tot slot zijn we van oordeel dat alle partijen eens beter de koppen bij elkaar kunnen steken om voor een betere oplossing te gaan dat voor iedereen meer aanvaardbaar is.   

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is