Heraanleg kruispunt “De Vier Wegen” had veel beter gekund.

Op 23 november 2018, over deze onderwerpen: Veiligheid

 

Volgens Filip D’Hose en Patrik Coone van N-VA Geraardsbergen werden er bij de heraanleg van het kruispunt van N42 en N460 heel wat kansen gemist om de mobiliteit op de Astridlaan en in Overboelare te verbeteren.

Op de gemeenteraad van 13 november j.l. interpelleerde raadslid Filip D’Hose schepen Rurik Van Landuyt over de aan de gang zijnde werken aan het kruispunt “De Vier Wegen”.

 

“Ik ben mij er terdege van bewust dat dit gewestwegen zijn, en dat dit dus geen gemeentelijke bevoegdheid is,” aldus D’Hose, “maar mijn interpellatie had betrekking op de inspraak van de stad in de ontwerpfase. Want het is wel degelijk zo dat er aan de stad gevraagd werd om input te leveren in het concipiëren van het nieuwe kruispunt, namelijk via de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid (PCV).”

 

Uit de antwoorden van schepen Van Landuyt bleek dat de stad op geen enkel moment inspraak gezocht heeft bij burgers en dorpsraden, omdat ze ervan uitgingen dat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) dit zou doen. “Maar hier is er iets grondigs fout gelopen’” aldus nog D’Hose, “want volgens Van Landuyt beweert het AWV dat er niemand geïnteresseerd was om input te leveren, terwijl ons bestuurslid Patrik Coone over schriftelijke bewijzen beschikt, dat hij diverse keren met het AWV contact had omtrent de inrichting van het nieuwe kruispunt. Ofwel vertelt het AWV onwaarheden aan de schepen, ofwel schuift deze laatste zijn gebrek aan initiatief op het AWV af.”

 

Patrik Coone, die het dossier al jaren volgt, is vrij scherp voor het gemeentebestuur: “De plannen zullen waarschijnlijk niet meer gewijzigd kunnen worden, en dat is doodjammer. Dit is echt een gemiste kans om twee redenen: ten eerste zal het nieuwe kruispunt er voor voetgangers en fietsers niet veiliger op worden. Wij vinden het kras dat er geen verkeerslichten worden voorzien omwille van één handelszaak die hier last zou van ondervinden. De verkeersveiligheid van duizenden weggebruikers wordt hierdoor opgeofferd aan de commerciële belangen van enkelen. Verder is het spijtig dat er geen aansluiting gemaakt wordt met de nog te ontwikkelen ringweg rond Geraardsbergen, net nu ze in Wallonië bekend maken dat de ontsluiting van Lessines - met de daarbij horende rechtstreekse verbinding met de A8 - binnenkort wordt opengesteld. Wij houden ons hart vast voor de bewoners van Overboelare en de Astridlaan.”

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is